Vairas
Kavaliauskas
Po šv. Pranciškaus ženklu: konsistorija, sinodas, apaštališkasis paraginimas

sinodasRugsėjo 30 d. popiežius vadovaus naujų kardinolų skyrimo konsistorijai. Naujųjų kardinolų įvesdinimo į Kardinolų kolegiją apeigos šeštadienio rytą Šv. Petro bazilikoje prasidės 10 val. Romos laiku.

Naujuosius kardinolus bus galima pasveikinti asmeniškai tuoj po konsistorijos. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas komunikate informavo, kad susitikimai su naujaisiais „Romos senatoriais“ vyks nuo 11.30 iki 13.30 val.

Popiežiui paskyrus naujus kardinolus Kardinolų kolegijos narių skaičius išaugs nuo dabar esančių 221 iki 242, kurių 137 turės teisę ir pareigą dalyvauti konklavoje.

Pirmosios popiežiaus Mišios su naujais kardinolais įvyks trečiadienį, spalio 4 d., 9 val. Šv. Petro aikštėje, Šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės dieną. Popiežius su naujais ir senais kardinolais, patriarchais, arkivyskupais, vyskupais ir kunigais aukos Mišias Vyskupų sinodo apie sinodiškumą asamblėjos atidarymo proga.

Spalio 4 d. prasidėsianti Vyskupų sinodo asamblėja tema „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ tęsis beveik visą mėnesį iki sekmadienio, spalio 29 d. Pirmą kartą vyskupų sinodo istorijoje asamblėjoje kaip pilnateisiai nariai dalyvaus ne tik vyskupai, bet ir kiti dvasininkai bei pašvęstieji ir pasauliečiai – moterys ir vyrai.

Likus kelioms dienoms iki asamblėjos pradžios, rugsėjo 30 d.,  Vatikane įvyks ekumeninė maldos vigilija už Vyskupų sinodą. Su Romos vyskupu, Konstantinopolio ir Jeruzalės ortodoksų patriarchais bei Kenterberio anglikonų arkivyskupu ir kitų krikščioniškų bendruomenių lyderiais Šv. Petro aikštėje melsis nauji ir seni kardinolai, dvasininkai, pasauliečiai ir jaunimas. Maldos vigilijos tema: „Together – Dievo tautos susitikimas“.

Po vigilijos Vyskupų sinodo asamblėjos nariai išvyks į Romos priemiesčio Sacrofano Fraterna Domus rekolekcijų namus, kur iki asamblėjos pradžios spalio 4 d. dalyvaus trijų dienų trukmės dvasinėse pratybose.  

Priminsime, kad tą pačią spalio 4 d. baigiasi katalikų Bažnyčioje nuo rugsėjo 1 d. minimas Kūrinijos laikas, o spalio 4-ąją minima Maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena.

Būtent tą dieną laukiama naujo popiežiaus mokymo dokumento apie kūrinijos apsaugą, kuris, anot Romos vyskupo, bus jo enciklikos Laudato si‘ tęsinys – ne enciklika, o apaštališkasis paraginimas. Pranešdamas apie naują dokumentą Pranciškus patikino, kad jo prireikė, nes gamtos ir klimato žalojimas prilygsta pasauliniam karui. (SAK/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode